Βιομηχανικά κιβώτια
Τα προϊόντα της κατηγορίας Βιομηχανικά κιβώτια (σύνολο 3)

K1
Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου και ζαχαροπλαστικής

K1 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου και ζαχαροπλαστικής
K1 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου και ζαχαροπλαστικής
K1 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου και ζαχαροπλαστικής








: Παλέτες των 144 τεμαχίων περιτυλιγμένες με φιλμ

Διαστάσεις:

: 58 cm
: 42 cm
: 13 cm

Μεταφορά
:
: 3500 τεμάχια
Με δικά μας ή δικά σας μέσα

: 0,8 kg ± 2%
: 8 Kg

: προϊόντα άρτου και ζαχαροπλαστικής


Κατόπιν ζήτησης

Φόρμα παραγγελίας προϊόντος

K1

Βιομηχανικά κιβώτια

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) στο πλάι είναι απαιτούμενα

K2
Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου ζαχαροπλαστικής. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.

K2 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου ζαχαροπλαστικής. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.
K2 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου ζαχαροπλαστικής. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.
K2 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων άρτου ζαχαροπλαστικής. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.








: Παλέτες των 200 τεμαχίων περιτυλιγμένες με φιλμ

Διαστάσεις:

: 60 cm
: 40 cm
: 15 cm

Μεταφορά
:
: 5000 τεμάχια
Με δικά μας ή δικά σας μέσα

: 1,5 kg ± 2%
: 12 Kg

: προϊόντα άρτου και ζαχαροπλαστικής


Κατόπιν ζήτησης

Φόρμα παραγγελίας προϊόντος

K2

Βιομηχανικά κιβώτια

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) στο πλάι είναι απαιτούμενα

K3
Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων κρέατος και πουλερικών. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.

K3 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων κρέατος και πουλερικών. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.
K3 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων κρέατος και πουλερικών. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.
K3 - Κιβώτιο διακίνησης προϊόντων κρέατος και πουλερικών. Κωνικό για μικρό χώρο αποθήκευσης.








: Παλέτες των 180 τεμαχίων περιτυλιγμένες με φιλμ

Διαστάσεις:

: 63 cm
: 49 cm
: 22 cm

Μεταφορά
:
: 4200 τεμάχια
Με δικά μας ή δικά σας μέσα

: 2 kg ± 2%
: 15 Kg

: προϊόντα κρέατος και πουλερικά


Κατόπιν ζήτησης

Φόρμα παραγγελίας προϊόντος

K3

Βιομηχανικά κιβώτια

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) στο πλάι είναι απαιτούμενα