Οικονομικά στοιχεία
Τα oικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί, προσκλήσεις μετόχων, κτλ...) της ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ. Α.Ε.

Για το έτος 2012:

Για το έτος 2013:

Για το έτος 2014: